ANBI en CBF


Patiëntenstem.nu heeft ANBI-status

Met ingang van 1 februari 2016 heeft de Belastingdienst Stichting Patiëntenstem.nu de zogenaamde ANBI-status verleend. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het registratienummer wat hierbij hoort is 8556.84.562. Dit is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en beschikbaar in een brief van de belastingdienst.

De belangrijkste voordelen van de ANBI-status voor Patiëntenstem.nu en haar sponsoren zijn:

  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Patiëntenstem.nu.
  • Donaties door sponsoren zijn voor onze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met geldende drempelbedragen).

Waarom Stichting Patiëntenstem.nu geen CBF-keurmerk aanvraagt

Het aanvragen van een CBF-keurmerk vereist een financiële bijdrage. Niet alleen eenmalig, maar ook jaarlijks om het keurmerk te behouden. Dit is onze voornaamste reden om geen CBF-keurmerk aan te vragen. Want het geld van onze donateurs zou dan niet ten goede komen aan de uitvoering van onze missie: Zorgen dat de patiënt als gelijkwaardige betrokken is in zijn behandeling en bij zijn zorg.

Wij kiezen er nadrukkelijk voor om donaties wel te gebruiken voor de uitvoering van onze missie.
Hiermee willen wij zeker niet de indruk wekken dat wij de oorspronkelijke taken van het Centraal Bureau Fondsenwerving niet onderschrijven.