Essentiële uitgangspunten van het zorgstelsel


De zorgverzekeraar

  1. In de zorg is sprake van gereguleerde marktwerking. Dat betekent dat deze markt aan bepaalde regels is gebonden. Die regels worden door de NL politiek vastgesteld en komen dus democratisch tot stand.
  2. Voor het basispakket is iedereen in NL verplicht verzekerd. Dat houdt in dat iedereen een basisverzekering moet afsluiten. Dat kan bij een van de zorgverzekeraars. Iedereen mag 1x per jaar wisselen van zorgverzekeraar.
  3. De zorgverzekeraar mag een verzekerde die zich voor het basispakket meldt, niet weigeren en hij mag ook geen onderscheid maken in de premiehoogte. Hij mag twee soorten polissen aanbieden:
    1. Een natura polis (patiënt zoekt een aanbieder/behandelaar uit een lijst van zijn zorgverzekeraar en krijgt die kosten vergoed).
    2. Een restitutie polis (patiënt zoekt zelf zijn aanbieder/behandelaar en krijgt die kosten vergoed).
  4. De zorgverzekeraar moet de nodige zorg voor zijn verzekerden beschikbaar hebben. Hij sluit daartoe voldoende contracten met de zorgaanbieders: inkoop van zorg.
  5. Het aanvullende zorgpakket is niet verplicht. De zorgverzekeraar stelt zelf de polisvoorwaarden op. De basisverzekering en de aanvullende verzekering kunnen bij verschillende zorgverzekeraars worden afgesloten.