Evenementen


Door middel van evenementen, klein en groot, kan een ieder bijdragen aan onze werkzaamheden. Hoe?

  1. Door zelf een evenement of actie te organiseren, waarvan de opbrengsten naar Patiëntenstem.nu gaan.
  2. Door deel te nemen aan een evenement of actie die door ons zelf georganiseerd worden.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van alles wat anderen voor ons organiseren en wat we zelf organiseren.

Met de opbrengsten van evenementen en acties kunnen we meer activiteiten ontplooien. Activiteiten om de stem van de patiënt beter hoorbaar te maken. En met de opbrengsten dekken we de onkosten van onze vrijwilligers.