Patiënten educatie en informatie


U blijkt ziek te zijn, of de kans daarop is groot. U bent daardoor erg in verwarring. U krijgt ineens veel informatie te horen en op internet kunt u nog meer te weten komen. Wat nu?

Wij willen u in deze verwarrende tijd graag terzijde staan. Wij noemen ons Patient Advocates en soms ook Patiënt Soldaten. Wij hebben zelf ervaring als kankerpatiënt, of als directe naaste. Vanaf nu is het belangrijk dat u zich als patiënt zoveel mogelijk op uw gemak voelt. Want dan begrijpt u de informatie beter en is het gemakkelijker vragen te stellen.

U moet veel grote en kleine beslissingen nemen, en telkens zal u gevraagd worden wat u zelf wilt. Patiëntenstem.nu biedt u informatie en educatie over onderwerpen die te maken hebben met kankerbehandelingen. Dit is algemene informatie. Op verzoek geven wij graag toelichting.

Laat onderstaand uw vraag achter, als het kan bellen wij u op.

Informatie

Voor een algemeen inzicht in de gezondheidszorg, zie De patiënt in de NL gezondheidszorg

Voor de verzekeringen in de zorg, zie Essentiële uitgangspunten van het zorgstelsel

Voor de rechten en plichten van de patiënt, zie Zorg voor de patiënt

Voor kwaliteit van de zorg, zie Kwaliteit van zorg

Ik heb een vraag