Kwaliteit van zorg


Tot voor kort was de heersende opvatting dat overal in het land dezelfde goede zorg werd geleverd. Over de verschillen werd niet openlijk gesproken. Maar langzaam maar zeker is duidelijk geworden dat er (grote) verschillen in kwaliteit zijn tussen de aanbieders/behandelaars, voor zowel de medische behandeling als de manier waarop met patiënten wordt omgegaan.

In het algemeen geldt dat de huisarts de alledaagse ziekten behandelt. Het ziekenhuis behandelt de moeilijkere ziekten en de academisch ziekenhuizen de complexe ziekten. Voor veel ernstige ziekten geldt dat de deskundigheid van de behandelaar groter is als hij veel mensen met dezelfde ziekte heeft behandeld. Dat kan zijn in een groot ziekenhuis of een academisch ziekenhuis. Bij kanker speelt dit zeker een belangrijke rol.

Na de diagnose, is het mogelijk om voor dezelfde patiënt een tweede opinie over de diagnose te vragen bij een andere behandelaar. De zogenoemde ‘second opinion’. Vaak betaalt de zorgverzekeraar dat.

De huisarts kan advies geven over deskundigheid van behandelaars.

De zorgverzekeraars hebben vaak een lijst met deskundige behandelaars.

Op internet zijn ook sites beschikbaar waar per ziekte goede behandelaars te vinden zijn. Bv Kiesbeter.nl, kanker.nl, tipsbijkanker.nl, patiëntenverenigingen per ziekte en NPCF.